OSP Dąbrowa Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa

Nie dodano obrazkaJednostka OSP w Dąbrowie powstała w 1883 roku, decyzja o jej powołaniu zapadła wiosną na posiedzeniu Rady Kościelnej. W skład jednostki wchodziło 20 członków, których podzielono na trzy oddziały: I – toporników, II – obsługi sikawek, III – dowożących wodę. Pierwszym sprzętem jaki posiadała straż była ręczna sikawka z wyposażeniem.
Chcąc udoskonalić pracę naszych strażaków od 1949 roku zaczęto organizować pierwsze zbiorowe szkolenia w zakresie podstawowych wiadomości pożarniczych. W 1949r. Jednostka OSP Dąbrowa wzięła udział w zawodach strażackich, w których zajęła I miejsce, nagrodą była nowa motopompa „SKAMELKA". Straż rozwijała się również w zakresie kulturalnym organizując zabawy dla dzieci i młodzieży. W roku 1960 jednostka otrzymuje nowy sprzęt motopompę „LEOPOLIA". Siedem lat później tj. w roku 1967 zostaje pobudowana nowa remiza, a dwa lata później strażacy otrzymują z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie samochód Żuk GLM. W roku 1969 do użytku zostaje oddana linia wodociągowa z hydrantami co znacznie poprawia stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w Dąbrowie. 1976 rok to czas, gdy powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 16 osób, w tym samym roku zajęła ona I miejsce w Regionalnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Mogilnie. W 1976 roku OSP otrzymuje nowy samochód gaśniczy: motopompa i sprzęt do wytwarzania piany. W roku 1979 jednostka po raz pierwszy uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Rok 1981 przyniósł dla jednostki decyzję o rozbudowie nowej remizy strażackiej z odpowiednim zapleczem garażowo – magazynowym, było to związane z zamiarem utworzenia w Dąbrowie centralnej jednostki gminnej wyposażonej w dwa samochody. Dzień 22 lipca 1983 roku to dzień wyjątkowy dla jednostki OSP Dąbrowa ponieważ otrzymała ona do użytku nową siedzibę remizy oraz sztandar związkowy, a przede wszystkim obchodziła jubileusz 100 lecia istnienia jednostki. W grudniu 1983 roku straż otrzymała samochód bojowy Jelcz GMB 008. Kolejne lata jednostka funkcjonowała bez zarzutów, uczestniczyła w zawodach, szkoleniach, akcjach zbierania darów dla powodzian, organizowała festyny, imprezy dla mieszkańców. W roku 1998 straż otrzymała nowy samochód Star 244. Dnia 6 października 2003 roku jednostka OSP Dąbrowa została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2004 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie wzbogacila się o kolejny samochód. Był to Lekki Samochód Ratownictwa Technicznego Ford Transit z profesionalnym wyposażeniem ratownictwa technicznego oraz medycznego. 6 czerwca 2009 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał wpisu jednostki do Krajowego Rejestru Sadowego. W 2012 roku z budżetu Gminy Dąbrowa został zakupiony pług śnieżby do Samochodu GBA 2.5/16 Star 244. Zakup miał na celu odśnieżanie dróg gmminnych Gminy Dąbrowa. Rok 2013 to rok naprawdę ważny dla Ochotniczej Straży Pożarnrj w Dąbrowie. W tym roku jednostka Świętowała 130-lecie swojego istnienia. Częsć oficialana miała miejsce w miejscowym amfiteatrze, następnie wszyscy goście udali się na poczęstunek, a końcowym etapem lecia była zabawa taneczna również w amfiteatrze. W 2014 roku nasz podział bojowy zwiększył się o kolejny samochód. Był to Cięszki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu MAN. W marcu roku 2015 GCBA 5/32 MAN został włącziny do podziału bojowego Powiatu Mogileńskiego. Z dniem tym każda Gmina Powiatu Mogileńskigo wyposarzona jest w przynajmnij jeden cięzki samochód ratowniczo-gaśniczy, co zapewnia bardzo dobrze zabespieczony pżeciwpożarowo Powiat Mogileński.

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dabrowie:

  • Małgorzata Teper - prezes
  • Jacek Lewandwski - naczelnik-zastępca prezesa
  • Damian Mikulski - zastępca naczelnika
  • Eryk Zemke - skarbnik
  • Jakub Brzeziński
  • Daniel Paciorek
  • Marcin Teper

Komisja Rewizyjna:

  • Maria Wirbicka - przewodniczący
  • Dawid Grabowski

 

Najcześciej czytane na naszej stronie